Zala sz kreszpresszo.hu - nagyKAR

Cnmt derítse ki a kenet eredményét

Diadalmas elűnyomulásunk Szerbiában. A Száván és a Orínán átkelt összes csapataink?

nyálka vagy parazita

Nagy jyözelmet Törökök arattunk Galicziában. Londonban is Párisban ugy tudják, hogy Franciaorsi ág, Anglia és Törökország köti a hadüzenet még ma megtörténik. A túrok—hajósai—Ssebtniopvl elitt—áílr Eddtg a török hajók ötven orosz gőzöst sülyesztettek el. Azt hittak, hogy a balkáni nagy kudarcok után a bomlási folyamat végvonaglása!

Welcome to Scribd!

A Boszporus elölt kétségbeesett gyávasággal vesztegel az agysslk kmii angol flotta, anélkül, hogy egyetlen lépést is merészelne tenni a tMk birodalom fölvértezett teste felé. A megvert orosz hajóra! Ez a háború Törökországot Nyugat Ázsia korlátlan arává fogja avatni.

a tojás trichocephalosis

As alkalom most elérkezett erre s csak as a kérdés, lesr e erejük, bátorságuk hozzá. A miniszterelnökség sajtóosztálya ezt jelenti az angolokat ért Csernoviczot ostromolják az oroszok.

A lakosságot azonban a zavaros helyzetre való tekintettel a kormány nem engedte visszatérni az oroszok által kiürített területekre. Bukovinába a helyzet azóta még komolyabbra vált. Az orosz csapatok nagy része visszatért és most keményen ostromolják Caernovicot.

Uploaded by

A mi csapataink hősiesen védelmezik a várost. Erről szól a főhadiszállásnak alábbi jelentése: Caernovicot tartják csapataink Ai orosz ágyutttzask, amely főképpen a görök keleti érmek székházára cnmt derítse ki a kenet eredményét, emlltéere méltó hitáiit nem toIL Höfer vezérőrnagy, a vezérkari főnök htlyettese.

takony és férgek

AJ Elvágott. Szófiából táviratozzák: Várna is Szebasztopol kózOtt a kábelt elvágták. Battenberget letartóztatták.

Btrlinbii jtitntík : Battenberg herceget, aki Csak most mondott le az angol flotta föpárancsnokságáról, mivel német szármasása miatt sok tamiHásnak volt kitéve, állitólag Dowerben ietartóstatták U fogva tartják. Elsülyesztett angol cirkáld. A La-Hanohe oattorniin agy néúal tenget alatt.

mi hajtja a férgeket

Berlinből 4rk«tsett hivatalos jelentések aserlnt » dla-dalmaa otast hadaüvaleteknek folytatása nagy oebéaaégfckbe ütközik. A aenekOlfl belga oaapatok az Iaer.

  • Bölcsek A Bölcsőben
  • Féreg elleni gyógyszerek emberben 1 tabletta
  • Egészséges újszülöttek és csecsemők
  • Az utóbbi harminc év tanúja volt a fejlődéslélektan új fejezeté- nek, amelyben nagy hangsúlyt kapott a kora gyerekkor tanulmá- nyozása, a születéstől körülbelül az iskolakezdésig.
  • Mik a rossz férgek

Xprea oaa-torna sailipjénok fölnyitAaA-val a németek előtt érlMl te-rületet booaatottak Tll llt. Már eddig Is több igen heves ellenséges támadást vissza-vertünk z ráhány orosz csapatot szétvertünk, Gsingtau ostromai Berlinből aargfnjrsík: A Jepének, akik eddig eredmény, telenü 1 ostromoltak natagtsyt illetve l harookbana németek TT-nitgT ftrteégeket gitnvii.

A német ceapatok hihetetlen bflaieaeéggel védik magukat, Az olasz miniszterelnök. Rámából táviratozoák: As olasz király Urnát Salaédn volt mlzslaztarelnökSt bfata meg a ka-binetalalcitáaaal. Az ajkáról ima rebben Sóhajok bus szárnyán.

Oíf tat az orosz hu faron. Puskagolyó ne találjon Eh egy le- ényt. Temetése h, amely nagy gyász poppá közt megy végbe, Nagykanizsa város képviseletében Sabján Gyula dr. A vendéglő ben mintegy harminc ember - többnyire újoncok.

Most nincs törvény! Üssük «lyaa álwtl Kiáltották a csendőrök felé. Az utcán Berdén hirtelen kést rántott és s Katkovicsot mellbcszurta.

helminth fertőzések és rák

A katuua petsie utána futott, hogy elfogja. A korcsmától mint egy négyszáz lépésnyire iki drn rgyszrrrr letével beszentelte a koporsót.

MSD Orvosi Kézikönyv a Családban_OCR - kreszpresszo.hu

Azután a hohtastit—Németujvárra »lalhtották. Körmendről a gyászoló közönséget különvonat szál látottá Német újvárra. A temetési szartartast Balty hány Vilmos gróf nyitrai megyéspüspök végzi.

Óriást tluáai lalapákás A muU hét péntekén óriási tüxvésx pusztított Zalapákán, ara lg aa egész községet possMáa-sal fenyegette. Ugy délután 2 óra tájban egf szerré kigyulladt Horváth Fái cipész pajtája.

Nagykanizsai Kistérségi Adatkezelő Rendszer

A tfts innen átterjedt az Istállóra és s lakóházra laT agy hogy rövid negyedóra molva az egósz pofts lángban állott. Rövid idő afaM- eteken a portákon is indea rommá égett.

Egész éjszaki tartott s töt, sőt még szombaton délsRUt Is dolgoztak s tűzoltók. Attbásta ta»«b.

Zala sz kreszpresszo.hu - nagyKAR

Tóth léMsi gnáaaat aa. Hudafa meghalt, Tóth Mát y 4a ttaséas H- ag.

mi a Trichomonas veszélye

ParHMplak Iftssb. Fsrád mefhstt.

  • Tüdőparazita kezelés
  • Обзорные аппараты могут увеличить любую выбранную часть, чтобы рассмотреть ее в натуральную величину или даже в более крупном масштабе.
  • Джизирак недвижимо сидел среди вихря цифр.
  • Emberek körébenférgek elleni gyógyszerek

KagipéH magbali, TeuL lors gyalogos «lk as.