Két testvér akrobata kiirt mindenféle élősködőt, LENGYEL JÓZSEF: MÉRNI A MÉRHETETLENT 2.

Tolnai Világlexikona 1.

A-tól Angol nyelvtan-ig Budapest, Tolnai Világlexikona 1. Az állam a felmerülő évi járadékok­hoz évenkint 50 márkával járul. A járadék többi részét fedezik a matematikai alapon meg­állapított heti járulékokkal, melyeknek fele­részét a munkaadó, felerészét pedig a munkás fizeti.

Ausztriában Ott is az állam, a munkaadó és munkás járulékai szolgáltatnák a fedezetet. Az állam minden járadékhoz évenkint 90 koronával járulna. Angolországban és Franciaországban az A. Aggkori elmebajok. Az aggkorban és annak következtében gyógymódok a férgek megelőzésére elmebajok.

Module:R:ErtSz/data

Leggyakoribb tünetei : az emlékezés és figyelőképesség csök­kenése, képtelenség uj benyomások felfogására és giardiasis 1 40, zavarodottság, a kedélyizgalmak felületessége, betegségektől való félelmek, éj­szakai nyugtalanság.

Legtöbbször az agyvelő üterei fokozatos elmeszesedésének és egyes agy­kéregrészletek sorvadásának a következménye. Feltűnő néha, hogy az A. Aggkori emfizéma, a tüdőnek az aggkorban mutatkozó elváltozása, mely a tüdő rugalmas rostjainak tönkremencsére vezetendő vissza, 1.

Tolnai Világlexikona 1.

Aggkori gyüngcség marazmus, szenilitásaz emberi szöveteknek a korral bekövetkező fokozatos kimerülése. Nagyon különböző időben jelentkezik a különböző embereken.

Némely szervek működésének csökkenése már igen korán mutatkozik, igy már 40 év körül csökken a szc m alkalmazkodó képessége. A tulajdonképpeni gyengeségről azonban csak akkor beszélünk, niikor az öregedés szemmel látható jeleit ta­láljuk.

A csontok vékonyodnak, a gerincoszlop elhajlik, az ember termete megkisebbedik, a bőr megráncosodik, az izomzat gyengül, a tüdők rugalmassága szenved, a szív, a máj megkiseb­bednek, a vese zsugorodik, az ütőerek fala el­­meszesedik ; különösen az elmeszesedés foka befolyásolja az A.

A szellemi rugékonyság gyengül, az öreg ember gyerekessé válik, sőt néha elmegyöngeség kifejezett tünetei mutatkoznak rajta. Ilyen módon lassanként kialszik az élet parázsa, anélkül, hogy valami különös betegség okozná a halált. Aggkori halandóság.

két testvér akrobata kiirt mindenféle élősködőt

Az élettudomány az élő lények testét géphez hasonlitja, mely azonban abban különbözik a közönséges gépektől, hogy önmagát táplálja, olajozza, a kopásokat helyre­pótolja, stb. Ha igy van, nem értjük, miért kell mégis minden lénynek hosszabb-rüvidebb élet után elpusztulnia : miért áll be a halál?

Erre a kérdésre az élettudomány még nem tud ki­elégítő választ adni. Sokan azt mondják, hogy bármilyen tökéletes gép is az élő szervezet, egyszer csak mégis felmondja a szolgálatot, s ez a halál. Mások szerint a szervezet működése közben folytonosan finom mérgeket termel, melyek felhalmozódnak a testben s végül meg­ölik.

két testvér akrobata kiirt mindenféle élősködőt

Ismét mások szerint a természet úgy ren­deződött be, hogy az élőlények csak addig élje­nek, mig utódokat nem hoztak létre ; röviddel ezután elpusztulnak, mert nincs többé rájuk szükség. Az egyes élőlények élettartama igen különböző. Elefánt, bálna, csuka, harcsa évig ; ember, sas, sólyom, keselyű, teknősbéka — évig; ló, oroszlán, medve és egyes madarak 30 — 50 évig ; sertés 20, juh 15, nyúl 10, egér 6 évig; a méhkirálynő 2 — 3 évig; herék 4 — 5 hónapig élhetnek.

A leghosszabb életű lények a növények között vannak. Ismerünk 4 — éves fákat is. Agglegényadó, a családfentartást és a gyer­mekek felnevelésével járó anyagi áldozatot nem vállaló agglegényekre kirótt adó.

A modern államokban mint külön állami be­vétel alig szerepel és legfeljebb a jövedelmi adó kivetésénél lehetne a családi állapotra ebből a szempontból is figyelemmel lenni. Agglomerálni lat. Agglomerát lat.

Más törmelékes kőzetektől abban külön­bözik, hogy nincsen külön ragasztó anyaga. Agglutináló nyelvek, 1. Ragozó nyelvek.

Az a nyelvi jelenség, hogy két vagy több bizonyos meghatározott jelentéssel biró nyelv-elem égy egységes jelentéssel biró szóvá olvad össze. A Bopp Franz 1. Igv pl. Ez a múlt században uralkodó nyelvkeletkezési elmélet ma már erősen elavult. Ez a közvetlen eggyéforrás.

Ha az orvos a seb szé­leit egymással ragasztószerrel vagy varrással szoros érintkezésbe hozza : az A. Két testvér akrobata kiirt mindenféle élősködőt baklcorológiában az A. Aggófii növ. A közönséges szántóföldeken, kertekben kár­tékony gyom. Gyomlálással irtják. Ággöes, benőtt vagy körülnőtt ágcsonkulat.

Egyes, a bútoriparban használt fanemeknél cirbolya­fenyő ellenben a benőtt Á. Aggraváció lat. Értelme : a bün­tetés súlyosbítása : a bűn sulyositása súlyosbító körülmények által.

Aggregáeió lat.

két testvér akrobata kiirt mindenféle élősködőt

Ilyen sok bacillusnak Bacillus raclicicoln kocso­nyás zoogloea-halmaza, a Myxobacteriaceák 1. Plasmoaium cso­portja.

Ide tartoznak bizonyos egysejtű mosza­­tok Chlorophgceák telepei is. Aggregatak növ. Aggregátum lat.

Az emlékiratnak egy különös fajtája ez, amit ő történelmi riportnak nevez, vagy történelmi újságírásnak. Azért mondjuk, hogy különös fajtája, mert az írója a forradalmi történésből, amelynek közepében élt, éppen csak azt írja le, aminek közvetlen tanúja volt. Lehetnek olyanok, akik az emlékirat-írásnak ezt a módját kifogásolják, s elvetik mint lírát vagy újságírást. A könyvnek jogosultságát azonban legeslegelsősorban az határozza meg, hogy szolgálja-e a munkásosztály felszabadításának, forradalmi munkánknak érdekeit. Ebből a szempontból nézve - az úgynevezett "szűkebb értelemben vett irodalmi értéktől" is eltekintve - Lengyel József könyve kétségtelenül értékes írás.

Magában álló részeknek egy összefüggő egésszé való össze­­tömörülése. Aggresszió lat. Aggszentpéter, népes puszta, Fejér vm.

Agg-szó, a régi nyelvben két jelentése van : közmondás és pletyka; agg-szót kovácsolni : pletykázni, tereferélni.